Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος. Μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και την παραλαβή του από τον πελάτη, θεωρείται πως το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και ικανοποιούσε τον πελάτη και δικαιούμεθα να μην αποδεχθούμε αίτημα επιστροφής και αντικατάστασής του.

Δικαίωμα επιστροφής αναγνωρίζεται στον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:

1. Ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα:

α. το προϊόν είναι ελαττωματικό ( π.χ. είναι εμφανώς χαλασμένο και αδύνατο να χρησιμοποιηθεί κατά τη συνήθη χρήση του)

β. το παραληφθέν από τον πελάτη προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παρήγγειλε (π.χ. παρήγγειλε το προϊόν Χ και παρέλαβε το προϊόν Ψ)

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος. Η αντικατάσταση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του προϊόντος για την οποία δεν ευθυνόμαστε.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς αντικατάσταση, αλλά και εναλλακτικά της αντικατάστασης, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του.

Αναγνωρίζεται επίσης η δυνατότητα να δοθεί στον πελάτη πίστωση αντίστοιχου ύψους με την τιμή του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος προκειμένου να παραγγείλει διαφορετικό προϊόν της αρεσκείας του από το…. εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται παραπάνω.

2. Το μη ελαττωματικό προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη:

α. ο πελάτης επιθυμεί να αντικαταστήσει το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν για ένα διαφορετικό προϊόν ή να το επιστρέψει

β. τα μοτίβα ή/και τα χρώματα του προϊόντος διαφέρουν από τα προβαλλόμενα στις σχετικές εικόνες του ιστότοπου

γ. η ποιότητα των υφασμάτων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη

Σε αυτή την περίπτωση, το Havana Rose διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κάνει επιστροφή ενός μέρος του συνολικού χρηματικού ποσού της παραγγελίας, μετά από σχετική ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου όπως καλυφθούν τυχόν επιπλέον κόστη επιστροφής και τέλη/φόροι.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο πελάτης δύναται να ζητήσει αντικατάσταση προϊόντος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή του προϊόντος και επιστροφή χρημάτων είναι οι εξής:

α. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και η αίτηση αντικατάστασης η επιστροφής του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της ειδικής φόρμας που παρέχεται στον ιστότοπο Havana Rose.

Αιτήματα επιστροφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με όποια άλλη μέθοδο επικοινωνίας δεν θα γίνονται αποδεκτά.

β. κανένα σχετικό αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό μετά το πέρας της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών ακόμη και αν προβάλλονται λόγοι ανωτέρας βίας από την πλευρά του πελάτη.

γ. τα τυχόν πρόσθετα έξοδα και τέλη επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον πελάτη.

δ. η επιστροφή χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο που επελέγη από τον πελάτη για την αγορά του προϊόντος του οποίου επιθυμεί την επιστροφή και αφού αφαιρεθούν 3,5€ ως έξοδα.

ε. επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση προϊόντος θα πραγματοποιείται εφόσον παραληφθεί το προϊόν από εμάς

στ. δεν επιστρέφονται κάτω από καμία συνθήκη οι εξής κατηγορίες προϊόντων :

- προϊόντα σε προσφορά και εκπτωτικά προϊόντα,

- εσώρουχα,

- μαγιό,

- κορμάκια,

- κάλτσες, καλσόν,

- αξεσουάρ, κοσμήματα,

- και γενικότερα, οποιοδήποτε προϊόν, ακόμα και μη ανήκον στις ως άνω κατηγορίες, εφόσον επιστραφεί χρησιμοποιημένο, καταστραμμένο, μη δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί κατά τη συνήθη χρήση του, μεταποιημένο, λερωμένο ή εάν επιστραφεί σε διαφορετική συσκευασία από αυτή που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από εμάς για την αποστολή του στον πελάτη.

ζ. αφού αποσταλεί στον πελάτη από εμάς επιβεβαίωση της επιστροφής χρημάτων, με αποστολή του παραστατικού του τραπεζικού εμβάσματος. όπου απαιτείται, απαιτείται να περάσει ένα διάστημα 7 έως 15 εργασίμων ημερών προκειμένου να φανεί το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

η. σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή προϊόντος που γίνεται από τον πελάτη αυτοβούλως στη διεύθυνση που αναγράφεται στη συσκευασία χωρίς να έχει αιτηθεί επιστροφής μέσω της ειδικής φόρμας που παρέχεται Havana Rose.

θ. σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή επιστροφή προϊόντος στη διεύθυνση που αναγράφεται στη συσκευασία στην οποία αυτό αρχικά παρελήφθη από τον πελάτη. Το επιστρεφόμενο προϊόν είναι αποδεκτό να αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση που θα χορηγηθεί στον πελάτη από την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.

ι. τα έξοδα της αρχικής αποστολής του προϊόντος στον πελάτη δεν επιστρέφονται.

κ. σε περίπτωση αλλαγής προϊόντος γίνεται με παράδοση - παραλαβή και κοστίζει 5€

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ